Mijn favorieten

Kwaliteitslabels

NVM Vereniging
De NVM is opgericht in 1898 en inmiddels de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Het werkgebied van de NVM beslaat alle segmenten van de vastgoedbranche en omvat doelgerichte ondersteuning van de aangesloten - ruim 4.000 - leden.

Voor deze leden is de NVM een sterke belangenbehartiger, zowel naar de overheid als de politiek. Daarbij is de NVM is actief in drie marktsectoren: Agrarisch & landelijk vastgoed, Bedrijfsonroerend Goed (BOG) en Wonen.

             


NRVT
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is de garantie voor de opdrachtgever dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register-Taxateur (RT).
Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang, werkt volgens internationale richtlijnen EVS/IVS en erkende gedrags- en beroepsregels. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van het NRVT.
Alle Register-Taxateurs in Nederland kunt u vinden in het register van het NRVT.

         


QUALIS
Qualis is een vastgoed-label dat staat voor klasse en alle ruimte voor kwaliteit. Het predikaat is selectief toegekend aan ruim 60 NVM-makelaars die bewezen succes hebben in de bemiddeling van het exclusieve onroerend goed. Het zijn alle makelaars met een solide reputatie en een doorgaans leidende positie in het hogere marktsegment. Per werkgebied is het Qualis-label exclusief toegekend.

    
         
 
 


FUNDA
Funda brengt vraag en georganiseerd aanbod van onroerend goed bij elkaar, voor zowel particulier als bedrijfsonroerend goed. Funda is dé toonaangevend website voor onroerend goed in Nederland: het is de essentiële informatiebron voor particulieren en bedrijven, zowel vóór, tijdens, als na de transactie.

Bezoek de website www.funda.nl en www.fundainbusiness.nl voor het actuele woningaanbod.

 
 


ONAFHANKELIJKE MAKELAAR
Alle bij Onafhankelijke Makelaar aangesloten kantoren zijn 100% zelfstandig en niet gebonden aan welke andere partij dan ook. Daarom staat een onafhankelijke makelaar voor objectieve adviezen, persoonlijke aandacht en een optimale betrokkenheid. U ervaart zelf welk verschil dát maakt!

 


WONINGMARKTCONSULTANTS 
Bij de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming is een succesvolle vertaalslag naar de markt van essentieel belang. In dat communicatietraject zijn WoningMarktConsultants deskundige gesprekspartners voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden.

 


NWWI
Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is het keurmerk voor woningtaxaties. Het instituut beoordeelt taxatierapporten van woningen die de aangesloten taxateurs hebben uitgebracht en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld.
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.